„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA – ZIEMIA LUBUSKA – WSPÓLNE KORZENIE” – 155

Wykład Katarzyny Zielińskiej pt. "Mieszkańcy Nowej Marchii w armii niemieckiej na przełomie XIX i XX w.; 30 października 2018 r.

Wykład Katarzyny Zielińskiej pt. “Mieszkańcy Nowej Marchii w armii niemieckiej na przełomie XIX i XX w.; 30 października 2018 r.

Podczas październikowego spotkania z cyklu, Katarzyna Zielińska opowiedziała o mieszkańcach Nowej Marchii w armii niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku.

Zanim Polska odzyskała niepodległość w 1918 r., wiele osób utożsamiających się z polską kulturą i tradycją służyło w armiach państw zaborczych. Tak też było w latach I wojny światowej, kiedy Polacy walczyli na wszystkich frontach w trzech różnych armiach. Dotyczyło to także tych, którzy zamieszkiwali tereny obecnego pogranicza polsko-niemieckiego.

Katarzyna Zielińska, regionalistka i historyczka, opowiedziała losy, niektórych Polaków walczących w armii niemieckiej podczas I wojny światowej. Przedstawiła dokumenty, wg których można było ustalić przebieg ich kariery wojskowej. Przybliżyła także szanse i możliwość awansu Polaków w armii niemieckiej i ich udziału w najważniejszych bitwach I wojny światowej.

Po wykładzie wywiązała się ciekawa dyskusja, w której oprócz prelegentki, uczestniczyli licznie przybyli słuchacze.