Nadanie sali spotkań literackich imienia Zdzisława Morawskiego

NADANIE SALI SPOTKAŃ LITERACKICH IMIENIA ZDZISŁAWA MORAWSKIEGO

Imię gorzowskiego pisarza, poety i dramaturga Zdzisława Morawskiego od dnia 29 października 2018 r. nosi sala spotkań gorzowskich i lubuskich literatów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa  Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Przybyłych na uroczystość gości, w tym wnuka pisarza – Pana Macieja Morawskiego oraz rodzinę Marii Morawskiej – Państwa Czeszejko-Sochackich, powitał dyrektor Biblioteki Sławomir Szenwald, który  przypomniał także sylwetkę Zdzisława Morawskiego, ważną postać życia literackiego i kulturalnego naszego miasta. W Sali „Księcia Gorzowskich Poetów” (jak nazywano gorzowskiego pisarza) nastąpiło podpisanie dokumentów i oficjalne przekazanie w depozyt gorzowskiej Bibliotece archiwaliów literackich i biograficznych dokumentujących  jego życie i twórczą aktywność. Spuściznę pisarza przekazał spadkobierca – Maciej Morawski. Na koniec dr Krystyna Kamińska przedstawiła ciekawą krytycznoliteracką analizę części rękopiśmiennej spuścizny, z którą zapoznaje się sukcesywnie, a Ireneusz Krzysztof Szmidt, prezes Polskiego Związku Literatów (Oddział Gorzów Wielkopolski), podzielił się swoimi refleksjami na temat niepublikowanych wierszy poety, które czekają na swojego wydawcę, a trzy z nich osobiście wyrecytował. Przed salą można było zapoznać się z wystawą, na której znalazły się materiały wybrane ze spuścizny liczącej kilkanaście tysięcy kart rękopisów i maszynopisów: publikowane i niepublikowane powieści, opowiadania, wiersze, poematy, scenariusze filmowe, słuchowiska, utwory dramatyczne, spektakle poetycko-muzyczne i in. Ponadto w przekazanym zbiorze znalazła się korespondencja służbowa, zapiski codzienne, materiały związane z działalnością redakcyjną, polityczną i społeczną pisarza, liczne wycinki prasowe i dokumenty życia społecznego.

Fot. Kazimierz Ligocki