14.01.2016

Konferencja „Łączenie bibliotek. Uwarunkowania prawne i społeczne”

13 stycznia 2016 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta odbyła się konferencja „Łączenie bibliotek. Uwarunkowania prawne i społeczne”. Jej celem było przedstawienie zagadnień związanych z łączeniem bibliotek z innymi instytucjami kultury, ocena dotychczasowych poczynań w tym zakresie oraz zapoznanie się ze skalą i skutkami łączenia bibliotek publicznych przede wszystkim w województwie lubuskim.
Otwarcia konferencji dokonał dyrektor WiMBP w Gorzowie Edward Jaworski. O uregulowaniach prawnych łączenia bibliotek, teraźniejszej sytuacji bibliotek, wnioskach i dylematach zaprezentowanych podczas konferencji nt. łączenia bibliotek w Książnicy Pomorskiej (4-5 listopada 2015 r.) mówiła Anna Królewicz-Spętany, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Herberta. Zaprezentowała również wyniki badań na ten temat przeprowadzonych przez MKiDN. Doświadczenia z ostatnich lat Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przedstawił dr Dawid Kotlarek, kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki WiMBP w Zielonej Górze. O swoich bibliotekach po kilkuletniej samodzielności mówiły Kazimiera Czaja, dyrektor BPMiG w Strzelcach Krajeńskich i Łucja Zasada z BPMiG w Torzymiu. O tym, że „Razem nie znaczy gorzej!” w funkcjonowaniu bibliotek publicznych działających w strukturach ośrodków kultury w Skwierzynie i Sulęcinie opowiadali ich dyrektorzy: Maciej Zawidzki i Jacek Filipek oraz Aurelia Migdalska, kierownik sulęcińskiej biblioteki. Podczas wystąpień wywiązała się konstruktywna dyskusja, która poruszyła uczestników. Przedstawiali  oni swoje stanowiska i opinie na temat łączenia bibliotek na tle prezentowanych zagadnień. W konferencji uczestniczyło 23 pracowników i bibliotekarzy ośrodków kultury i bibliotek publicznych województwa lubuskiego.
 

W. Żurawski – Dział Instrukcyjno-Metodyczny WiMBP w Gorzowie