18.04.2016

Ważniejsze dane statystyczne bibliotek publicznych województwa lubuskiego (część północna) w 2015 roku