Zeszyty Naukowe nr 13

ZESZYTY NAUKOWE 13

Ukazał się trzynasty numer Zeszytów Naukowych „Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie” wydanych nakładem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Publikacja zawiera materiały z sesji naukowych zorganizowanych w ostatnich latach przez gorzowską WiMBP, a także teksty powstałe specjalnie do tego wydania.

Zeszyty Naukowe 13

 

Spis treści

Wstęp

Referaty wygłoszone w ramach spotkań „Nowa Marchia – prowincja

zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”

Katarzyna Zielińska

Pamięć o żołnierzach i wydarzeniach z lat 1914-1918 na obszarze Nowej Marchii

Jerzy Sygnecki

Od antysemityzmu do „nocy kryształowej”. 9 listopada 1938 r. w Gorzowie Wielkopolskim/Landsbergu an der Warthe

Marceli Tureczek

Straty i rozproszenie dobr kultury na terenach wspołczesnej zachodniej i połnocnej Polski w okresie II wojny światowej – wybrane zagadnienia

natury prawnej i historycznej

Bożena Grabowska

Malarstwo i rzeźba sakralna okolic Gorzowa Wielkopolskiego

Zbigniew Mieczkowski

Dawne młyny wodne w dolinie Drawy

Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej „Polonia Mater Nostra Est”

14 listopada 2018 r.

Beata A. Orłowska

Między kształceniem a wychowaniem – 1918-2018 – 100 lat polskiej myśli edukacyjnej

Katarzyna Sanocka-Tureczek

Marceli Tureczek

Wielka wojna, niepodległość i pamięć na obszarze Babimojszczyzny i Ziemi Międzyrzeckiej 1918-2018. Wybrane zagadnienia

Bibliografia regionalna

Grażyna Kostkiewicz-Górska

Badania archeologiczne na terenie Gorzowa Wielkopolskiego 1945-2019