Zeszyty Naukowe nr 10

Ukazał się dziesiąty numer Zeszytów Naukowych „Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie” wydanych nakładem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Publikacja zawiera materiały z siedmiu sesji naukowych zorganizowanych w latach 2010 – 2011 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie ze Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde.

Zeszyty Naukowe 10

Spis treści:

Edward Jaworski: Wstęp

Marek Golemski: Średniowieczni lubuscy litterati – rekonesans

Susanne Köstering: Nadodrzańskie muzea. Garść aktualnych informacji o muzeach w Brandenburgii

Robert Romuald Kufel: Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze i jego zasób

Dariusz Piasek: Smoki, szachownice i święci, czyli o symbolice wybranych elementów dekoracyjnych średniowiecznych kościołów na nowomarchijskim odcinku “szlaku krzyżowców”

Robert Piotrowski: Malarze i plastycy jako regionaliści w Landsbergu

Ernst Jürgen Schilling: Do Słońska po rycerski pas

Martin Andre Völker: Literatura i rewolucja w Landsbergu – Eduard Boas (1815-1853) i jego podróże literackie

Edward Jaworski: Vorwort

Marek Golemski: Lebuser litterati im Mittelalter – Überblick

Susanne Köstering: Museen in Odernähe. Aktuelles aus der Brandenburgischen Museumslandschaft

Robert Romuald Kufel: Das Diözesenarchiv in Zielona Góra und sein bestand

Dariusz Piasek: Drachen, Schachbretter und Heilige oder über die symbolische Bedeutung ausgewählter Schmuckelemente mittelalterlicher Kirchen im neumärkischen Abschnitt der „Kreuzritterroute”

Robert Piotrowski: Maler und bildende Künstler als Regionalkünstler von Landsberg

Ernst Jürgen Schilling: Zum ritterschlag in Sonnenburg

Martin Andre Völker: Literatur und Revolution in Landsberg an der Warthe – Eduard Boas (1815-1853) und seine dichterischen Feldzüge

Publikację sfinansowano ze środków Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pro Europa Viadrina w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.