Zeszyty Naukowe nr 11

Ukazał się jedenasty numer Zeszytów Naukowych „Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie” wydanych nakładem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Publikacja zawiera materiały z ośmiu sesji naukowych zorganizowanych w latach 2009 – 2013 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie ze Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde.

Zeszyty Naukowe 11

Spis treści:
Edward Jaworski: Wstęp
Andrzej Wałkówski: Pons evolabilis z Ziemi Lubuskiej do Polski
Marek Golemski: Co nam mówią katalogi najstarszych lubuskich księgozbiorów? Nieco uwag o profilach treściowych i ich kontekstach
Wolfgang J. Brylla: Gorzowscy Bracia Trzech Punktów
Jerzy Sygnecki: Udział miasta Gorzowa (Landsbergu/Warthe) w II wojnie światowej
Grzegorz Urbanek: Przygotowanie do obrony fortyfikacji MRU w latach 1944-1945
Dariusz Matelski: Dziedzictwo kultury na pograniczu Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski – etnocentryzm, ochrona pamięci narodowej czy wspólne dziedzictwo na przełomie XX-XXI wieku
Krystyna Kamińska: Twórczość Christy Wolf z Landsbergu
Kamil Piotr Szpotkowski: Przyroda dobra na kryzys. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju osadnictwa na Ziemi Gorzowskiej do XV wieku