Zeszyty Naukowe nr 12

Ukazał się dwunasty numer Zeszytów Naukowych „Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie” wydanych nakładem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Publikacja zawiera materiały z jedenastu sesji naukowych zorganizowanych w ostatnich latach przez gorzowską WiMBP.

Zeszyty Naukowe 12

 

Spis treści

Wstęp

Agnieszka Matuszewska

Zachodniopomorskie megality – tajemnicze grobowce z epoki kamienia odkrywane na nowo

Magdalena Szymczyk

Myślibórz w świetle odkryć archeologicznych

Grzegorz Jacek Brzustowicz

Przemarsz najemnej armii szwedzkiej przez terytorium Księstwa Zachodniopomorskiego i Nowej Marchii w 1627 r.

Błażej Skaziński

Zamki, dwory i pałace na terenie Nowej Marchii w świetle nowożytnych przekazów ikonograficznych (wybór)

Marceli Tureczek

Friedrich Koernern Cive Landisbergensi – przyczynek do dziejów gorzowskiego ludwisarstwa

Marcin Wichrowski

Najstarsze bastiony w Polsce. Zagadnienie chronologii budowy renesansowej twierdzy Kostrzyn w zwierciadle uczonej literatury i źródeł archiwalnych

Wolfhart Paucksch

Johann Gottlieb Hermann Paucksch und die Maschinenbau – Anstalt H. Paucksch – Landsberg a.d. W.

Wolfhart Paucksch

Johann Gottlieb Hermann Paucksch i Zakład Budowy Maszyn H. Pauckscha w Gorzowie Wlkp.

Grzegorz Urbanek

Poligon wędrzyński w latach 1937-1944

Paweł Migdalski

Czy potrzebujemy jeszcze Nowej Marchii? Czyli garść refleksji o edukacji historycznej dotyczącej dawnej Nowej Marchii na przykładzie ziemi chojeńskiej

Zbigniew Rudziński

MOŚCICE – turystyczny klucz do Doliny Dolnej Warty