Życie w rodzinie

6 grudnia 2004 został rozstrzygnięty konkurs literacko-plastyczny ph. “Życie w rodzinie”, który składał się z dwóch części:

• ”Zwyczajne życie w domu Borejków” (15 listopada)

• ”Wigilia w Noelce” (6 grudnia)

(dotacja ze środków Ministerstwa Kultury)