Sesja naukowa “Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie” – 14

28 września 2004 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 odbyła się kolejna sesja naukowa pod tytułem “Życie polityczne w Gorzowie w latach 1945-1948”. Wykład wygłosił dr Dariusz Aleksander Rymar, kierownik Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.

 
Urodził się w 1963 r. w Szczecinie. W 1988 r. ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w 2003 r. uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 1988 r. pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie oddział w Stargardzie Szczecińskim, od 1991 r. do chwili obecnej kierownik Oddziału AP w Gorzowie.
 
W swoim wystąpieniu przedstawił kształtowanie się formacji politycznych w Gorzowie: Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Następnie przeszedł do omówienia głównych kierunków działalności ugrupowań politycznych w latach 1945-1947 oraz zjednoczenia PPR i PPS i przejęcia władzy przez PZPR. Na zakończenie dr D. Rymar przedstawił przemiany w innych partiach politycznych w końcu lat 40.

(dotacja ze środków Ministerstwa Kultury)