„Wyzwania współczesnego regionalizmu na Ziemiach Zachodnich i Północnych”

„Wyzwania współczesnego regionalizmu na Ziemiach Zachodnich i Północnych” – pod takim tytułem odbyła się konferencja, którą 23 listopada 2018 r. zorganizował w swojej siedzibie Instytut Zachodni w Poznaniu. Uczestniczyli w nich także pracownicy Biblioteki Herberta.

„Wyzwania współczesnego regionalizmu na Ziemiach Zachodnich i Północnych” – pod takim tytułem odbyła się konferencja, którą 23 listopada 2018 r. zorganizował w swojej siedzibie Instytut Zachodni w Poznaniu. Uczestniczyli w nich także pracownicy Biblioteki Herberta.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpień głównych organizatorów. W imieniu Instytutu Zachodniego głos zabrali jego dyrektor, dr Justyna Schulz, oraz prof. Andrzej Sakson. Kilka słów do uczestników skierował także dr Andrzej Talarczyk, który reprezentował Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Cześć pierwsza konferencji rozpoczęło wystąpienie prof. Saksona, który przedstawił rolę ruchów regionalnych w kształtowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Z kolei o neoregionalizmie i lokalizmie na tym obszarze mówił prof. Stefan Bednarek z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W drugiej części konferencji wygłoszono cztery referaty, dotyczące poszczególnych aspektów dziejów Nowej Marchii. Natomiast część trzecia dotyczyła literatury jako medium pamięci i źródło wiedzy historycznej. Na zakończenie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli prof. Andrzej Sakson, dr Magdalena Abraham-Diefenbach, prof. Stefan Bednarek, Zbigniew Czarnuch, Wojciech Jachimowicz, dr Marcin Tujdowski oraz prof. Marceli Tureczek.

Program konferencji

Fot. Grażyna Kostkiewicz-Górska