09.03.2023

Ważniejsze dane statystyczne gminnych bibliotek publicznych województwa lubuskiego (część północna) za 2022 rok

Przedstawiamy wybrane dane statystyczne za 2022 rok opracowane na podstawie sprawozdawczości statystycznej przekazywanej przez poszczególne gminne biblioteki publiczne do Głównego Urzędu Statystycznego i na potrzeby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, która zgodnie z Ustawą o bibliotekach posiada nadzór merytoryczny nad tymi bibliotekami.

Dane statystyczne 2022