05.10.2022

Rozwój publiczności bibliotek – rozpoznawanie potrzeb odbiorców i budowanie oferty – szkolenie dla bibliotekarzy”

W dniu 26.09.2022 r. Dział Instrukcyjno – Metodyczny zorganizował szkolenie dla regionalnej sieci „Bumerang” skupiającej dyrektorów oraz osoby bezpośrednio zarządzające bibliotekami w północnej części województwa lubuskiego. Szkolenie dotyczyło rozpoznawania i badania potrzeb odbiorców bibliotek, zarówno tych, którzy, na co dzień korzystają z usług bibliotek, jak i tych, do których biblioteki planują dotrzeć. Uczestnicy podczas czterogodzinnego warsztatu stworzyli tzw. persony typowego czytelnika własnej biblioteki oraz tego pożądanego, którego chcą zachęcić do korzystania. Poznali kluczowe obszary działania audience development, na które składa się osiem głównych obszarów działania: miejsce, aktywne uczestnictwo i współtworzenie, technologia i cyfrowa rzeczywistość, wykorzystanie danych, zwiększenie potencjału organizacji, otwartość na zmianę w organizacji, współpraca i partnerstwa oraz programowanie. Zapoznali się ze schematem golden circle Simona Sinka oraz poznali sposoby zdobywania informacji o publiczności. Na koniec uczestnicy szkolenia dokonali analizy oferty własnej biblioteki oraz zasobów, jakimi dysponują, po to, aby nakreślić nowoczesne propozycje, które mogą w przyszłości przyciągnąć nowych użytkowników. Szkolenie przeprowadził Mikołaj Maciejewski kulturoznawca, koordynator i producent wydarzeń artystycznych, którego od kilku lat fascynuje tematyka związana z rozwojem publiczności. Spotkanie, w którym udział wzięło 12 osób odbyło się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Nie siedź – sieciuj!”.