06.07.2020

Ważniejsze dane statystyczne bibliotek publicznych województwa lubuskiego (część północna) za 2019 rok

Zapraszamy do zapoznania się z danymi statystycznymi za rok 2019.

Dane statystyczne 2019