Ranking Bibliotek 2019: słubicka biblioteka jest 12. w Polsce i 1. w województwie lubuskim!

Ranking Bibliotek 2019: słubicka biblioteka jest 12. w Polsce i 1. w województwie lubuskim!

Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają biblioteki i samorządy za zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Za nami tegoroczna, dziewiąta edycja Rankingu Bibliotek. W związku z tym, jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tegorocznej edycji Rankingu Bibliotek 2019, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach otrzymała tytuł najlepszej biblioteki w województwie lubuskim! Natomiast w zasięgu ogólnopolskim plasuje się na 12 miejscu! Przypomnijmy, że w Rankingu Bibliotek 2014, biblioteka słubicka również otrzymała tytuł najlepszej biblioteki w województwie lubuskim, zaś w zasięgu ogólnopolskim plasowała się na 30 miejscu.
W Rankingu Bibliotek 2019 oceniano wiele parametrów. Od wielkości księgozbioru przez liczbę użytkowników, umiejętność sięgania po środki pozabudżetowe po dostępność wyspecjalizowanych tytułów. Ranking Bibliotek powstaje dzięki odpowiedziom na ankiety rozsyłane do wszystkich bibliotek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach (z wyjątkiem miast wojewódzkich) oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Brane pod uwagę są również punkty za działające przy bibliotekach koła czytelnicze, artystyczne bądź literackie, a także za współpracę z organizacjami pozarządowymi i umiejętność aktywizowania lokalnej społeczności. To wszystko udaje się w wyróżnionych placówkach, które są nie tylko wypożyczalniami książek, ale też dają lokalnej społeczności dostęp do szeroko rozumianej kultury czy edukacji. Przybliżają im tradycje regionu i są w stanie zachęcić do wspólnego działania.

Zespół BPMiG Słubice