Udział w inauguracji obchodów jubileuszu 750-lecia klasztoru w Neuzelle

Udział w inauguracji obchodów jubileuszu 750-lecia klasztoru w Neuzelle

18 maja 2018 r. pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Grażyna Kostkiewicz-Górska (Dział Zbiorów Regionalnych – Euroregionalny Ośrodek Badań), wzięła udział w inauguracji obchodów jubileuszu 750-lecia klasztoru w Neuzelle ph. „Blisko nieba” i Roku Kulturalnego Brandenburgii.

Na dziedzińcu klasztoru Cystersów licznie zgromadzonych gości przywitała Brigitte Faber-Schmidt, dyrektor zarządzająca Brandenburskiego Towarzystwa Kultury i Historii Kulturland Brandenburg, oraz Norbert Kannowsky, dyrektor zarządzający Fundacji Stift Neuzelle. Uroczystego otwarcia dokonali minister nauki, badań i kultury landu Brandenburgia, oraz Kathrin Schneider, minister infrastruktury. Powody, dla których tak ważne wydarzenie odbywa się w murach klasztoru, podała w swoim wystąpieniu minister Martina Münch. Przede wszystkim Neuzelle to barokowy cud Brandenburgii i jedna z najważniejszych budowli klasztornych swoich czasów. Jest doskonałym przykładem wpisującym się w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa pod hasłem „Dzielenie się dziedzictwem”. Minister Martina Münch zachęcała do odkrywania kulturalnego i religijnego dziedzictwa Neuzelle i stwierdziła, że przywrócenie mnichów cysterskich sprawi, że będzie to również miejsce przeżyć duchowych. Wolfgang Ipolt, ordynariusz diecezji Görlitz, przedstawił krótko historię klasztoru w Neuzelle oraz wspomniał o duchowych i kulturowych śladach, jakie pozostawili po sobie cystersi w Brandenburgii. Na zakończenie dwoje uczniów gimnazjum w Neuzelle, Ann-Catalin Wellkisch i Kurt Richard Ulrich, zaprezentowali projekt realizowany wspólnie ze szkołą z Zielonej Góry, którego efektem jest prezentowana w oranżerii wystawa ph. „Młody widok starych zamków i dworków w Polsce i Niemczech”. Uroczystości uświetnił swoim występem Kwartet Smyczkowy „Catori”, złożony z czołowych muzyków Brandenburskiej Orkiestry Państwowej z Frankfurtu (Oder). W uroczystości uczestniczyło wielu przedstawicieli władz państwowych Brandenburgii, jak również świata kultury i nauki.

Po oficjalnych uroczystościach udostępniono do zwiedzania kościół i budynki klasztorne oraz otwarto trzy wystawy: „Jak wyspa w biegu czasu” o historii klasztoru, „theatrum sacrum” w Muzeum – Teatr Niebiański oraz wspomnianą już wystawę przygotowaną przez uczniów „Młody widok starych zamków i dworków w Polsce i Niemczech”.

Klasztor w Neuzelle został założony przez margrabiego Miśni Henryka II Dostojnego 12 października 1268 r. dla upamiętnienia jego zmarłej żony Agnieszki. Zakonnicy przybyli z Altzella w Saksonii, stąd nazwa klasztoru Neuzelle (Nova cella). W 1817 r. klasztor został zsekularyzowany, a w budynkach klasztornych ulokowano sierociniec i seminarium nauczycielskie. Majątkiem klasztornym zarządzało odtąd państwo pruskie, a kościół pełnił rolę katolickiej parafii aż do 1955 r. Aby ożywić klasztor, w 1996 r. została założona fundacja Stift Neuzelle, której głównym zadaniem jest odnowienie dawnego kompleksu klasztornego. Od początku lat 90. w cały obiekt zainwestowano ponad 50 milionów euro z funduszy państwowych, federalnych, unijnych oraz prywatnych darowizn. Z okazji 750-lecia klasztor Cystersów zostanie reaktywowany. Do opactwa przybyło już czterech zakonników z Heiligenkreuz w Austrii.