05.10.2017

Uczciwość – warsztaty w Oddziale dla Osób Specjalnej Troski

Warsztaty z elementami biblioterapii pt.: Uczciwość przeprowadzone zostały 18 września oraz 4 października br. W Oddziale dla Osób Specjalnej Troski. Uczniowie Zespołu Kształcenia nr 1 oraz dorośli ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Gorzowa Wielkopolskiego chętnie przybyli na pierwsze powakacyjne spotkanie w bibliotece. Warsztaty miały na celu zwrócenie uwagi na potrzebę uczciwego postępowania. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, że należy wywiązywać się z danego słowa, że przestrzeganie reguł społecznych na co dzień, nie tylko kiedy inni od nas tego oczekują jest dobrą cechą charakteru, która jest trwałą częścią nas. Na zakończenie każdy kolorował swoją mandalę, motyw artystyczny wpisany w koło. Warsztaty przeprowadzone zostały na podstawie scenariusza zajęć – Uczciwość. Biblioterapeuta nr 2(79), 2017.

 

Beata Toruńska

fot. Elżbieta Jaworek – Klatta