12.10.2016

„Tablety w Twojej bibliotece” – kontynuacja wsparcia edukacyjnego

Kolejne szkolenia dotyczące obsługi tabletów i wykorzystania ich w działalności biblioteki publicznej odbyły się w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie 6 i 12 października 2016 roku. Miały one na celu zapewnienie kontynuacji wsparcia edukacyjnego bibliotek, które otrzymały tablety w ramach projektu „Tablety w Twojej bibliotece”. Projekt ten jest dziełem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Jego cel to dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami. Szkolenia zorganizował i przeprowadził Dział Instrukcyjno-Metodyczny WiMBP w Gorzowie. Na szkoleniach omawiano aplikacje przydatne zarówno w pracy bibliotekarza, jak również użyteczne dla czytelników. Wymieniano się własnymi doświadczeniami obsługi tabletów i wykorzystaniu ich w pracy z użytkownikami bibliotek. Zaprezentowano WPS Office – najbardziej popularny pakiet biurowy w jednej aplikacji. Pozwala na szybkie tworzenie i edycję dokumentów biurowych. Zapewnia pełną zgodność z Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel i TXT), PDF. Przykłady zastosowania aplikacji w praktyce przedstawiła Tablet Master skwierzyńskich bibliotek Dorota Andrzejczak. Omawiano aplikację PicCollage, która posiada wszystkie niezbędne narzędzia do stworzenia niesamowitych kolaży ze zdjęciami, a także aplikację Photo Grid, dzięki której można zamienić swoją kolekcję zdjęć w zaskakujące kolaże dodając naklejki i teksty oraz tworzyć plakaty. Tablet Master witnickich bibliotek Anna Czelin-Bujnicka przedstawiła cieszącą się wielkim zaciekawieniem najmłodszych czytelników biblioteki w Dąbroszynie aplikację Dinosaurs 4D+, przedstawiającą przed naszymi oczami prehistoryczne wymarłe dinozaury. Przybliżono również kolejną przestrzenną aplikację – Gniezno 3D, interaktywną wirtualną makietę Gnieźnieńskiego Grodu wykonaną w technologii 3D. Dzięki niej można zobaczyć przestrzenny model Grodu, obejrzeć w szczegółach wyposażenie chaty średniowiecznej, konstrukcję wałów grodu, wnętrze katedry i wiele innych. Jest ona niezwykle przydatna jako pomoc dydaktyczna. Zapoznano się z aplikacją Lokomotywa, na podstawie wiersza Juliana Tuwima, w pewnym sensie interaktywną książeczką – można na przykład dorzucać węgiel do pieca w lokomotywie. Ta aplikacja również jest popularna wśród najmłodszych użytkowników dąbroszyńskiej biblioteki. Wśród uczestników szkoleń panowała koleżeńska atmosfera, która sprzyjała twórczej postawie wszystkich osób.[w.ż.]