26.11.2015

„Tablety w Twojej bibliotece” – wsparcie edukacyjne

25 listopada i 11 grudnia 2015 r. w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie odbyły się szkolenia dotyczące obsługi tabletów i wykorzystania ich w działalności biblioteki publicznej. Zostały one zorganizowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny, a prowadził je Łukasz Zguczyński – Tablet Master, informatyk z Działu Zarządzania Procesami  Informatycznymi  gorzowskiej książnicy. Szkolenia miały na celu zapewnienie kontynuacji wsparcia edukacyjnego bibliotek, które otrzymały tablety w ramach projektu „Tablety w Twojej bibliotece”. W podregionie gorzowskim  udział w programie biorą udział biblioteki z Kostrzyna nad Odrą, Kłodawy, Zwierzyna, Słubic, Witnicy, Pszczewa, Skwierzyny i Drezdenka. Celem projektu jest dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami. Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Podczas szkoleń omówiono zagadnienia związane z użytkowaniem tabletów. Pokazano praktyczne korzystanie z różnych aplikacji m.in. takich jak: iMovie, iPhoto, GarageBand, iBooks, iTunesU, Google Earth, Anatomy 4D, Spacecraft 3D oraz AppStore, czyli skąd pobrać aplikacje. Wymieniono się własnymi doświadczeniami  z wykorzystania tabletów w pracy z użytkownikami bibliotek i ich spożytkowaniem w pracy biblioteki.[w.ż.]