Sprawozdanie z konferencji naukowej: “Ruch Ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945-2010”

15 listopada 2012 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbyła się konferencja poświęcona Ruchowi Ludowemu na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2010. Jej istotą było ukazanie stanu badań nad historią ruchu ludowego oraz próba analizy przemian ekonomicznych, społecznych i kulturowych, jakie zaistniały na przestrzeni 65 lat na obszarach wiejskich województwa.

Konferencję zorganizowały władze WiMBP w Gorzowie oraz pracownicy Działu Zbiorów Regionalnych przy współudziale Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ w Gorzowie jak również miejscowego Archiwum Państwowego.

Uroczystego rozpoczęcia konferencji oraz powitania gości dokonali Edward Jaworski, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie oraz Jolanta Fedak Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL. W tematykę spotkania wprowadził zebranych prof. dr hab. Janusz Faryś z Uniwersytetu Szczecińskiego zaś inauguracyjne wykłady wygłosili dr Jerzy Mazurek, Wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz dr hab. Wiesław Hładkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Po krótkiej przerwie dalsze obrady kontynuowano w dwóch równoległych panelach. Pierwszy dotyczący dziejów ruchu ludowego otworzył dr Przemysław Bartkowiak (WiMBP w Zielonej Górze), który wygłosił referat na temat przedmiotowego wykorzystania przez partię komunistyczną obchodów Święta Ludowego na wsi zielonogórskiej w latach 1946–1953. Historię Polskiego Stronnictwa Ludowego w woj. zielonogórskim w latach 1990-1998 przedstawił z kolei dr Jan Andrykiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. O Cyganach jako pracownikach Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie woj. zielonogórskiego w okresie realizacji planu sześcioletniego opowiedział reprezentujący PWSZ w Gorzowie dr Piotr Krzyżanowski. Wywodzący się z tej samej uczelni dr Adam Urbanowicz poruszył tematykę ludowej publicystyki w okresie pierwszych dwóch dekad gospodarczej transformacji III RP. Ostatnim mówcą był przedstawiciel szczecińskiego IPN-u Michał Siedziako, który nakreślił stanowisko zajęte przez Polskie Stronnictwo Ludowe w III RP wobec integracji europejskiej.

Drugi panel poświęcono współczesnym przemianom zaistniałym i zachodzącym na wsi lubuskiej. Inaugurujący wykład wygłosił Łukasz Budzyński, który na bazie wywiadów przeprowadzonych ze studentami gorzowskiego PWSZ opowiedział o stereotypach narosłych wokół mieszkańców wsi. Przemianom edukacyjnym na wsi lubuskiej po 1945 roku na łamach czasopisma „Nadodrze” poświęcone było wystąpienie Danuty Nowak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dr Krzysztof Wasilewski (WiMBP Gorzów Wlkp.) w swoim referacie przedstawił historię dawnej i współczesnej gorzowskiej prasy rolniczej. Problematykę konfliktów między starymi i nowymi mieszkańcami wsi na przykładzie gminy Kłodawa naświetlił Piotr Klatta (PWSZ Gorzów Wlkp.). Panel zamknął wykład Izabeli Korniluk z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, który dotyczył działalności Sekcji Regionalnej Lubuskiego Towarzystwa Kultury w środowiskach wiejskich.

Kulminacyjnym punktem spotkania były wspomnienia związanych z ruchem ludowym na przestrzeni wielu lat działaczy i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Swoimi przeżyciami i dokonaniami dzielili się ze zgromadzonymi na sali słuchaczami m.in. Kazimierz Suproniuk, Zenon Śmigielski oraz Andrzej Talarczyk.

Konferencję zamknął dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Pan Edward Jaworski. Podsumowując konferencja spełniła pokładane przez organizatorów i uczestników oczekiwania, o czym świadczyć może udział w obu panelach blisko 100 uczniów szkół oraz studentów gorzowskich uczelni wyższych.