19.11.2014

SIŁA KOBIET – integracja i aktywizacja kobiet: szkolenie dla bibliotekarzy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

17 i 18 listopada 2014 r. bibliotekarze z WiMBP w Gorzowie Wlkp. oraz bibliotek gminnych i miejsko – gminnych północnej części województwa lubuskiego wzięli udział w szkoleniu SIŁA KOBIET – integracja i aktywizacja kobiet. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach programu dotacyjnego „Szkolenie dla bibliotekarzy 2014” i dofinansowane ze środków Instytutu Książki. Jego celem było zdobycie przez bibliotekarzy wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających realizowanie przedsięwzięć w zakresie wspierania, inspirowania i mobilizowania kobiet do aktywnego życia – samorealizacji i działań na rzecz środowiska lokalnego. Zostało przygotowane w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania pracowników bibliotek w zakresie nabycia nowych kompetencji z uwagi na stale rosnącą liczbę kobiet wymagających wsparcia, pomocy, zmobilizowania do aktywności i zmian, szczególnie w małych miejscowościach. W ramach zadania przeszkolonych zostało 20 bibliotekarzy, w tym 15 z bibliotek gminnych i miejsko-gminnych północnej części województwa lubuskiego oraz 5 z WiMBP w Gorzowie Wlkp. W ramach szkolenia bibliotekarze uczestniczyli w dwóch warsztatach oraz sesji połączonej z dyskusją pn. „Wymiana dobrych praktyk w obszarze aktywizacji kobiet”. Zdecydowana większość (95%) uznała nabyte umiejętności za przydatne w pracy i zadeklarowała, że ma nowe pomysły, które chciałaby zastosować przygotowując ofertę zajęć dla kobiet. Najwyżej w zakresie sposobu przekazania wiedzy/umiejętności i przydatności w pracy zostały ocenione warsztaty połączone z zajęciami rękodzielniczymi „Być kobietą, być kobietą” poprowadzone przez Maję Wilczewską – Wojczyszyn, certyfikowaną biblioterapeutę oraz prezentacje projektów i programów adresowanych do kobiet w ramach sesji „Wymiana dobrych praktyk w obszarze aktywizacji kobiet”.

 

 

Anna Królewicz – Spętany,

kierownik Działu Instrukcyjno – Metodycznego WiMBP