02.12.2014

Ważniejsze dane statystyczne terenowych bibliotek publicznych województwa lubuskiego (część północna) w 2013 roku