Sesja naukowa “Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie” – 19

22 lutego 2005 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 odbyła się sesja naukowa pod tytułem “Zakładanie miast w Nowej Marchii przez Margrabiów od czasów Johanna I i Ottona III”. Wykład wygłosił prof. dr Winfried Schich.

 
Urodzony w 1938 r. w Berlinie. W 1966 r. ukończył studia z zakresu historii, geografii i  slawistyki na Freie Universität w Berlinie, gdzie następnie w 1975 r. obronił pracę doktorską (Würzburg w średniowieczu. Studia nad zależnością topografii a strukturą ludności), a w 1979 r. habilitacyjną (Studia nad miastami w “Germania Slavica” we wschodniej części Europy środkowej). Jednocześnie współpracował przy Brandenburgisches Namenbuch (Brandenburska Księga Nazw) w Osteuropa-Institut (für Geschichtswissenschaften). W latach 70. był asystentem i współpracownikiem naukowym uniwersytetów w Kilonii i Hamburgu, gdzie następnie otrzymał własną katedrę. W latach 1982 – 1992 objął Katedrę Historii Średniowiecznej na uniwersytecie w Kassel, po czym w roku 1992 przeniósł się na Uniwersytet Humboldta w Berlinie, aby objąć Katedrę Historii Niemiec.