“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA – ZIEMIA LUBUSKA – WSPÓLNE KORZENIE” – 140

Wykład Agnieszki Dębskiej: „Krajobraz kulturowy miasta Gorzowa Wielkopolskiego – klasyfikacja i kategoryzacja gorzowskich zabytków” ; 28 marca 2017 r.

 

Gościem trzeciego w tym roku spotkania z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” była Agnieszka Dębska, miejska konserwator zabytków. Miejska konserwator zabytków wystąpiła z tematem: „Krajobraz kulturowy miasta Gorzowa Wielkopolskiego – klasyfikacja i kategoryzacja gorzowskich zabytków”. Agnieszka Dębska zaprezentowała m. in. podstawy prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, scharakteryzowała zasoby i stan krajobrazu kulturowego miasta, w tym zabytki nieruchome i nieruchome, zabytki archeologiczne oraz dziedzictwo niematerialne (ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej).

Po wykładzie licznie zgromadzeni słuchacze mogli zadawać pytania oraz wziąć udział w dyskusji.