Wykład dra Arkadiusza Michalaka

31 marca 2021 roku przygotowano w Książnicy Gorzowskiej kolejne wydarzenie online z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”.

Prelekcję wraz z prezentacją multimedialną wygłosił dr Arkadiusz Michalak, dyrektor Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.  W swoim syntetycznym wystąpieniu przedstawił uzbrojenie z okresu późnośredniowiecznego z terenów Nowej Marchii i Ziemi Torzymskiej oraz interpretacje na jego temat w oparciu o ikonografię i zapisy źródłowe.