Czytaj z nami wielkimi literami

30 kwietnia, godz. 12.00

„Czytaj z nami wielkimi literami” – prezentacja wybranych tytułów książek / YouTube, Facebook