Lekcja biblioteczna, nr 3

16 listopada 2010 roku prelekcję o pracy i bibliotecznych zasobach Działu Zbiorów Regionalnych WiMBP w Gorzowie wysłuchali uczniowie miejscowego liceum. Młodzież poznała m.in. zasady sporządzania bibliografii książek i czasopism, obejrzała księgozbiór oraz wybrane dokumenty życia społecznego. Słuchacze dowiedzieli się również o formach promocji historii i kultury okolicznych ziem w ramach organizowanych przez bibliotekę spotkań z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”.