Dbajmy o środowisko. Woda.

23 września 2020 r., w Ośrodku Integracji i Aktywności odbyły się zajęcia edukacyjne dla wychowanków z Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem, który mieści się przy Walczaka 42. Warsztaty pod hasłem: „Dbajmy o Środowisko. Woda.”, miały na celu zwrócenie uwagi na ważny problem kurczących się zasobów wody pitnej na świecie.

23 września 2020 r. w Ośrodku Integracji i Aktywności odbyły się zajęcia edukacyjne dla wychowanków z Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem, który mieści się przy ul. Walczaka 42. Warsztaty pod hasłem: „Dbajmy o Środowisko. Woda.” miały na celu zwrócenie uwagi na ważny problem kurczących się zasobów wody pitnej na świecie. Okazuje się, że Polska jest niestety jednym z najuboższych w Europie krajów w wodę. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jaka jest rola wody w przyrodzie oraz w życiu człowieka. Również tego, w jaki sposób można oszczędzać ten życiodajny płyn. Po przeczytaniu tekstu bajki, której autorem jest Jarosław Siek: „Jak w Gorzowie szukał wody nosorożec – fan przyrody”, współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, uczestnicy zajęć dowiedzieli się, że mimo iż jest w naszym mieście tak wiele zbiorników wodnych, między innymi: Warta, Kłodawka, Staw Kłodawski, Ruski Staw, Staw Błotny, to jednak wodę pitną dostarczają tylko wodociągi miejskie. Wody słodkie stanowią niewielki procent wszystkich zasobów wód na Ziemi. Warto oszczędzać wodę, byśmy mogli nią cieszyć się jak najdłużej.

Beata Toruńska

Fot. Olga Smolec-Kmoch