12.05.2017

Biblioteka Aktywnego Seniora

11 maja 2017 r. w ramach Biblioteki Aktywnego Seniora Wypożyczalnia Główna zorganizowała spotkanie z kosmetyczką – p. Anną Głowaczewską. Spotkanie połączone było z prezentacją kosmetyków a także z omówieniem szerokiego spectrum działania kosmetyków ze szczególnym ukierunkowaniem na kosmetykę twarzy. Temat bardzo zainteresował  uczestników. Dyskusja była niezwykle ożywiona. Panie dzieliły się własnymi doświadczeniami z zakresu kosmetyki. Seniorzy wyrazili wolę następnego, podobnego spotkania z zakresu wiedzy kosmetycznej.

Jadwiga Paradowska

Fot. K. Ligocki