30 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„My, trzydziestoletni” to książka o członkach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wydana z okazji 30-lecia. Otwiera ją wywiad z prezeską UTW Haliną Urban. Zasadnicza zawartość książki podzielona jest trzy części.

Najpierw słuchacze

W części pierwszej zaprezentowano wszystkich członków UTW z podziałem na sekcje lub grupy, do których uczęszczają. Bo właśnie w sekcjach i grupach przebiega zasadnicza część zajęć. Odbywają się one od poniedziałku do soboty w siedzibie własnej UTW i w ośmiu innych miejscach. W książce każda grupa ma zbiorowy portret, jest zdjęcie osoby prowadzącej zajęcia oraz lista osób zapisanych do danej sekcji lub grupy. Warto wiedzieć, że w UTW zasadnicze zajęcia odbywają się w 27 sekcjach, z których np. gimnastyka rehabilitacyjna ma aż 12 grup.  Każdy członek UTW odnajdzie siebie na zdjęciu, a także swoje nazwisko na liście. Niektórzy, zapewne, są na kilku fotografiach, bo uczęszczają do kilku sekcji.

Minione pięć lat

W części drugiej wspominane są wydarzenia z minionych pięciu lat, czyli 2018 – 2023. Trudne to były lata, bo panowała pandemia, zajęcia zostały zawieszone. Ale gdy tylko było można, oprócz wykładów i zajęć w sekcjach organizowano wycieczki, zabawy, konkursy, słuchacze prezentowali się mieszkańcom Gorzowa podczas wielu imprez. W tym rozdziale są zdjęcia i wspomnienia z licznych imprez, w jakich uczestniczyli członkowie UTW oprócz zajęć w sekcjach i grupach.   

Sekcja plastyczna

Trzecia część książki prezentuje tylko jedną sekcję – plastyczną. Wyróżniona została dlatego, że przez 30 lat jej członkami było blisko 200 osób, że prowadzi własną galerię, że dzięki niej powstały setki obrazów, które zdobią nasze domy, a przede wszystkim dlatego, że od 30 lat pracuje bez przerwy pod kierunkiem tego samego instruktora – Eugeniusza Jaszkula. Ten rozdział zamyka Galeria UTW z obrazami członków sekcji.

Tam tętni życie

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku wydaje książki o sobie z okazji okrągłych rocznic: na 10-lecie w 2003 roku – „Uniwersytet ludzi dojrzałych”, na 15-lecie – „UTW naszym latom dodaje życia”, na 20-lecie – „Uniwersytet radości” a na 25-lecie „Marzenia nie odchodzą na emeryturę”. Każda z tych książek ma inną formę tekstową i graficzną, ale łącznie dają one pełen obraz życia i przeobrażeń UTW. Potwierdzają, że choć członkami stowarzyszenia są ludzie dojrzali, najczęściej już na emeryturze, tam tętni życie i stale dzieje się coś ciekawego. I że ludzie starsi chcą dbać o swoją kondycję fizyczną i o rozwój intelektualny.

Książkę przygotowali członkowie UTW. W zespole pod kierunkiem Krystyny Kamińskiej pracowali: Bernarda Burghardt, Krystyna Karcz, Maria Kotowicz, Eugeniusz Jaszkul. Wykorzystano zdjęcia członków sekcji fotograficznej UTW.

Książka jest do kupienia w sekretariacie UTW, ul. Jagiełły 15.

***

„My, trzydziestoletni. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim 1993-2023”, wydawca Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2023, 98 s.