Z książką w plenerze: Tydzień z Michałem Jarosińskim

Od 17 do 21 sierpnia 2020 r. na okolicznościowym portalu społecznościowym WiMBP: Z książką w plenerze, można było obejrzeć i wysłuchać relacje ze spotkania z konserwatorem gorzowskiej katedry. Podczas Tygodnia z Michałem Jarosińskim poznaliśmy kulisy warsztatu konserwatora, ciekawostki na temat prac renowacyjnych świątyni, nie zabrakło czytania fragmentów książek, konkursu z nagrodami.

Po pożarze gorzowskiej katedry, który wybuchł 1 lipca 2017 r., Michał Jarosiński, dyplomowany konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej, wiele serca i pracy włożył w to, aby świątynia odzyskała dawny blask. Chociaż pan Michał nie pełni już funkcji głównego konserwatora obiektu (m.in. od sierpnia br czuwa nad zbiorami Muzeum Lubuskiego), poświęcił nam dużo czasu, opowiadając o tym jak przebiegały prace konserwatorskie podczas jego “kadencji”. Prace nie należały do łatwych, chociażby ze względu na metrykę i historię budowli. Nie ma dokładnej daty powstania, przyjmuje się, że świątynię wznoszono etapami, począwszy od drugiej połowy XIII wieku. Są przesłanki o istnieniu w tym miejscu wcześniejszej budowli sakralnej, drewnianej, także hipotezy o istnieniu dwóch równoległych świątyni… Niegdyś plac wokół fary zajmował cmentarz, była też szkoła. Podobnie jak bryła kościoła, zmieniało się jego wnętrze i wyposażenie. Chociaż nie tak dobrze udokumentowane, pierwsze znaczące modyfikacje wewnątrz obiektu nastąpiły po nastaniu w mieście reformacji, natomiast kolejne, już możliwe źródłowo do prześledzenia – w XIX wieku, a ostatnie znaczące – w latach 1952-1956, kiedy przeprowadzono regotyzację wnętrza. Michał Jarosiński powiedział nam, że działania w Gorzowie Wielkopolskim, są pierwszymi w Polsce tak kompleksowymi pracami renowacyjno-konserwatorskimi przy obiekcie sakralnym. Przez ręce zespołu Jarosińskiego przeszła każda cegła katedry, zadanie wspierał cały sztab specjalistów z różnych dziedzin, przekopano archiwa, literaturę. Niektórym być może wydaje się, że za długo to trwa… ale kiedy celem jest nie upiększenie, lecz możliwie jak najwierniejsze odtworzenie natury obiektu, a zarazem dostosowanie do współczesnych potrzeb, tak aby całość harmonijnie ze sobą współistniała, służąc kolejnym pokoleniom, to opóźniający się termin oddania kościoła w użytkowanie parafian, wydaje się być nieco usprawiedliwiony.

Regulamin Konkursu Czytelniczego Tydzień z Michałem Jarosińskim

Pytanie konkursowe

Czytanie fragmentu książki “W cieniu trzech katedr”

Pytania do Michała Jarosińskiego

Relacja ze spotkania z Michałem Jarosińskim

W konkursie czytelniczym Tydzień z Michałem Jarosińskim nagrody książkowe wylosowali:

Bogusława Lis

Monika Deja

Dorota Półtorak

Projekt „Z książką w plenerze” jest realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Instytucją zarządzającą programem jest Instytut Książki.