01.03.2021

Wrzutnia – nowy sposób zwrotu książek w Słubicach

Wrzutnia – nowy sposób zwrotu książek w Słubicach

Przy wejściu głównym do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach od lutego 2021 roku działa już wrzutnia, czyli całodobowe urządzenie do samodzielnego zwrotu książek. Wrzutnia umożliwia wygodny sposób oddania książek w dniach i godzinach, kiedy biblioteka jest nieczynna. Czytelnicy będą mogli oddać wypożyczone zbiory biblioteczne np. w drodze do pracy, podczas wieczornego lub weekendowego spaceru. Do korzystania z wrzutni zachęcamy także osoby z niepełnosprawnościami. Szczególnie teraz, w okresie pandemii, jest to bezpieczna i wygodna forma zwrotu książek.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z urządzenia.
ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI
1. Wrzutnia całodobowa służy do zwracania materiałów bibliotecznych (książek, audiobooków) wypożyczonych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach w dniach i godzinach, gdy placówka jest nieczynna.
3. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, POJEDYNCZO i ZAWSZE grzbietem do środka urządzenia.
4. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni codziennie rano, w dniach pracy biblioteki.
5. Materiały biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni są zdejmowane z konta Czytelnika w następnym dniu roboczym.
6. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości powinny być niezwłocznie zgłaszane telefonicznie bądź mailowo do biblioteki.
7.W przypadku nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
8. Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem, nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.
9. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych, biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia.
10. Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.
12. ZABRANIA SIĘ wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami
i audiobookami.
13. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
Mamy nadzieję, że udostępnienie wrzutni będzie służyć wygodzie naszych czytelników i wielu osobom pomoże rozwiązać problemy z dotrzymaniem terminów zwrotów. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z wrzutni, jest to nasza wspólna własność. Zachęcamy do korzystania z nowej możliwości zwrotu książek!
Zespół BPMiG w Słubicach