Wiktor Kulerski. Patriotyzm zaklęty w czcionkach

W dniu 06.04.2021 odbyło się w WiMBP w Gorzowie Wlkp. otwarcie wystawy „Wiktor Kulerski. Patriotyzm zaklęty w czcionkach”. Wystawa ma na celu przypomnienie i upamiętnienie postaci Wiktora Kulerskiego (1865-1935) , polskiego nauczyciela, dziennikarza, wydawcy i polityka. Wykład na temat życia i działalności Wiktora Kulerskiego wygłosił kurator wystawy, dr Mariusz Balcerek.

Pan dr Balcerek omówił przede wszystkim bogatą działalność wydawniczą Wiktora Kulerskiego. Ta rozpoczęła się w 1894 roku, kiedy Kulerski założył bardzo nowoczesne, jak na ówczesne czasy, Zakłady Graficzne i zaczął wydawać „Gazetę Grudziądzką”. Z czasem jego zakłady graficzne zaczęły także wydawać szereg książek, czasopism i druków okolicznościowych. Jednakże dziełem życia wydawcy była „Gazeta Grudziądzka”, której nakład systematycznie wzrastał, osiągając liczbę stałych abonentów wynoszącą niemal 130 tysięcy, co czyniło ją największym polskojęzycznym wydawnictwem na świecie. Dr Balcerek przypomniał również, że Wiktor Kulerski prowadził aktywną działalność społeczną i polityczną. W latach 1903-1911 zasiadał w niemieckim Reichstagu, a w latach 1928-1935 w Senacie RP. W 2021 Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę upamiętniającą Wiktora Kulerskiego.

Wystawa o wydawcy ”Gazety Grudziąckiej” prezentowana jest na parterze WiMBP i będzie można ją oglądać przez cały kwiecień.

M. Gapski