Trzy sztuki – Światowy Dzień Inwalidy

21 marca 2019 r., w Ośrodki Integracji i Aktywności odbyły się obchody Światowego Dnia Inwalidy, pod hasłem Trzy sztuki. Dzień ten obchodzony jest w pierwszych dniach wiosny, jako symbol odradzającej się przyrody i uczuć społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych.

„W moich niewidzących oczach jest wszystko, można się w nich zagubić”

21 marca 2019 r., w Ośrodki Integracji i Aktywności odbyły się obchody Światowego Dnia Inwalidy, pod hasłem Trzy sztuki. Dzień ten obchodzony jest w pierwszych dniach wiosny, jako symbol odradzającej się przyrody i uczuć społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych. Organizatorem obchodów był gorzowski Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkanie było okazją do refleksji nad sytuacją i losem osób niepełnosprawnych. Ważne jest aby znaleźć swój sposób na wyrażanie siebie.

Trzy sztuki –  to jeden ze sposobów, ponieważ uczestnicy spotkania wyrazili swoje emocje i pasje poprzez zaprezentowanie swojej twórczości plastycznej, poetyckiej i wokalnej.

Prace plastyczne wykonane zostały przez 97 uczestników Wojewódzkiej Olimpiady Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego w Międzyrzeczu. Formy plastyczne oceniane były w 6 kategoriach artystycznych: plastyka, florystyka, ceramika, krawiectwo, stolarstwo oraz gastronomia. Różnorodność zastosowanych form i technik jest oznaką wielu talentów i zainteresowań uczestników Olimpiady.

W części poetyckiej zaprezentowano poezję Elżbiety Maj-Sirzisko, niewidomej poetki z Babimostu. Po utracie wzroku uznała, że poezja pozwoli jej wyrazić swoje Ja. Według niej najważniejsze są oczy, albo coś w nich jest, albo nie. Jak sama mówi: „ W moich niewidzących jest wszystko, można się w nich zagubić.” Za pomocą słów przekazuje swój poturbowany wewnętrzny świat, który jednocześnie jest zaczarowany i zjawiskowy. Świat dobry i piękny, w którym czuje się sobą.

Podczas spotkania grupa wokalna z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gorzowa Wielkopolskiego zaprezentowała swoje zdolności wokalne oraz z pierwszą prezentacją publiczną wystąpiła Grupa Bębniarsko-Rytmiczna działająca przy Kole Warsztatów Terapii Zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Do zagrania ostatniego utworu zaangażowano publiczność. Rozdano instrumenty muzyczne, które posłużyły do wspólnej próby zgrania – Hallelujah, Leonarda Cohena.

Szeroko rozumiana kultura jest ważnym czynnikiem wspierającym inkluzję społeczną. Dlatego staramy się, aby biblioteka była bezpieczną przestrzenią dostosowaną do aktywności twórczej wszystkich użytkowników.

Beata Toruńska

fot. Olga Smolec-Kmoch