Stowarzyszenie Wskrzeszonych Poetów

9 czerwca w Filli nr 14 odbył się wieczór literacki. Podczas spotkania swoje wiersze przedstawiali młodzi poeci działający pod nazwą STOWARZYSZENIE WSKRZESZONYCH POETÓW. W spotkaniu wzięły również udział dzieci z Przedszkola nr 29, które deklamowały wiersze Danuty Wawiłow i Wandy Chotomskiej deklamowały