Regulamin korzystania z szatni

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem korzystania z szatni.

Treść regulaminu oraz zarządzenie Dyrektora WiMBP w Gorzowie Wlkp. dostępne są w poniższych załącznikach.

Regulamin korzystania z szatni

Zarządzenie – korzystanie z szatni