Promocja książki “Rubież – granica – pogranicze…”

20 sierpnia 2021 odbyła się w holu Książnicy Gorzowskiej premiera książki pt. „Rubież – granica – pogranicze. Ludzie, konflikty i pamięć na dawnym pograniczu polsko-niemieckim w XVIII-XXI wieku” pod redakcją dr Karoliny Korendy-Gojdź. Spotkanie uroczyście otworzyła Agnieszka Pospieszna (WiMBP), natomiast dalszą część poprowadziła Izabela Patek, dziennikarka Radia Zachód.

Inspiracją do zebrania zespołu autorskiego i wydania publikacji była setna rocznica wydarzeń mających miejsce w latach 1919-1920: powstania wielkopolskiego, traktatu wersalskiego i kształtowania się granicy polsko-niemieckiej. Ich rezultatem było wykształcenie się nowego pogranicza, które funkcjonowało przez niemal dwadzieścia kolejnych lat. Oczywiście, zakres chronologiczny opracowań jest szerszy i sięga XVIII wieku, kiedy przez tereny pomiędzy Wartą a Odrą przeprawiały się rozmaite armie.

W trakcie blisko 2,5 godzinnego spotkania o swoich tekstach wypowiadali się autorzy tekstów – prof. Marceli Tureczek, dr Karolina Korenda-Gojdź, dr Bartosz Cemborowski, Dariusz Brożek oraz Grzegorz Urbanek. W dyskusji wyjątkowo licznie uczestniczyło audytorium, co świadczy o dużym zainteresowaniu poruszaną problematyką.

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z Biblioteką pod nr tel. 957277071 lub mailowo, pisząc na adres: .img@.img..img..img

 

Autorzy zdjęć: Grażyna Kostkiewicz-Górska, Dariusz Brożek