Pożegnanie Ireneusza Krzysztofa Szmidta

4 maja 2021 r. odszedł Ireneusz Krzysztof Szmidt – uznany poeta, prozaik, dziennikarz, krytyk literacki i teatralny, reżyser i wydawca. Autor kilkuset utworów literackich – wierszy, opowiadań, esejów i recenzji literackich i teatralnych.

Przez znaczną część życia związany ze Szczecinem, a od lat 90. z Gorzowem, w którym dał się poznać nie tylko jako poeta, ale i animator życia literackiego, m.in. pełniąc odpowiedzialną funkcję jego sternika – prezesa gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, którego był również założycielem w 2004 r. Był też wychowawcą wielu adeptów sztuki literackiej oraz redaktorem i wydawcą ponad stu tomików poezji, prozy i antologii dorobku lubuskich twórców.

Za swoją twórczość literacką oraz szerzenie kultury słowa wielokrotnie nagradzany i wyróżniany odznaczeniami państwowymi, regionalnymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i „Motylem” – Nagrodą Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Lubuskim Wawrzynem Literackim oraz Dyplomem honorowym za całokształt twórczości.

Od wielu lat zaprzyjaźniony z gorzowską książnicą. Od 2003 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma literackiego „Pegaz Lubuski”, wydawanego pod auspicjami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta i Związku Literatów Polskich. W murach Biblioteki – w ramach współpracy – prowadził wieczory literackie promujące ponad 80 numerów pisma i wydawnictwa literackie oraz spotkania autorskie lubuskich twórców, ożywiając i integrując lokalne środowisko literackie, a także pozyskując nowych miłośników literatury.

Panie Ireneuszu, będzie nam bardzo brakowało tych spotkań i inspirujących rozmów z Panem.