Poza horyzont

25 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00 zapraszamy na wernisaż wystawy prac Janusza Kokota pt. "Poza horyzont". Wystawa będzie czynna do końca maja 2019 roku.

25 kwietnia 2019 na II piętrze Galerii „Pod Kopułą” odbył się  wernisaż wystawy „Poza Horyzont” kaliskiego artysty-malarza Janusza Kokota. Artysta urodził się w roku 1960. Ukończył studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Specjalizuje się w malarstwie i rysunku. W niespełna trzydziestoletniej karierze artystycznej swoje prace prezentował na siedemnastu wystawach indywidualnych. Wziął też udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Na wczesnym etapie kariery artysta  zafascynowany był przede wszystkim malarstwem realistycznym. Głównym źródłem inspiracji w tym okresie byli dla niego artyści z końca dziewiętnastego wieku, tacy jak: Malczewski, Gierymski. Janusz Kokot szukał także inspiracji w europejskich galeriach u takich mistrzów jak Rembrandt, Goya czy Repin.

Jednym z głównych tematów jego malarstwa w tym okresie był pejzaż. Początkowo artysta traktował ten temat w realistyczny sposób tak jak jego wspomniani wyżej idole malarstwa dziewiętnastowiecznego. Z czasem jednak zaczął eksperymentować i upraszczać przedstawiany przez siebie pejzaż redukując go do pasów kolorów i prostych linii. W ten sposób nastąpiło w sztuce Janusza Kokota przejście od sztuki realistycznej do sztuki abstrakcyjnej. Ewolucję tę można zaobserwować także w prezentowanych w Galerii „Pod Kopułą” obrazach.

Większość prac eksponowanych na wystawie jest  częścią cyklu obrazów, które artysta stworzył w 2013 roku i który zatytułował „Horyzont”. Ich motywem przewodnim jest pozioma linia. Wystawa zawiera także kilka kompozycji, które artysta stworzył w czasie swojego czteroletniego pobytu w Afryce. Wszystkie prace wykonane są pastelami olejnymi. W czasie wernisażu Janusz Kokot nie chciał zbyt wiele opowiadać o swoich obrazach, gdyż jak sam podkreślił malarstwo powinno samo przemawiać do widza. Jednak gorzowski artysta Zbigniew Olchowik, który w czasie wernisażu prezentował gościom postać malarza i jego dzieło, bez wahania zapewnił, że prace Janusza Kokota przedstawiają  bardzo wysoki poziom artystyczny. Wyraził też zadowolenie, że tak dojrzałe malarstwo jest prezentowane w bibliotecznej Galerii „Pod Kopułą”.

M. Gapski

Fot. K. Ligocki