Od zabawy i słuchania do czytania. Rycerze i królewny

31 października 2023 r., godz. 11.00

Od zabawy i słuchania do czytania. Rycerze i królewny zajęcia animacyjno-plastyczne

dla dzieci 2-3 letnich nieuczęszczających do żłobka i przedszkola wraz z opiekunami. Obowiązują

zapisy, tel. 95 721 58 49 / Biblioteka Herberta, Oddział Dziecięcy, ul. Sikorskiego 107