14.06.2013

“Od pozyskania do opracowania. Dokumenty życia społecznego w bibliotece” – szkolenie dla pracowników

W dniu 12 czerwca 2013 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie pn. „Od pozyskania do opracowania. Dokumenty życia społecznego w bibliotece”. Warsztaty zorganizowane zostały dla bibliotekarzy z północnej części województwa lubuskiego przez Dział Zbiorów Regionalnych oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Gorzowie Wlkp. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, bowiem uczestniczyło w nim 25 bibliotekarzy w tym byli pracownicy bibliotek szkół wyższych, oraz pedagogicznych.

Celem szkolenia było zapoznanie bibliotekarzy z pozyskiwaniem, opracowaniem i katalogowaniem dokumentów życia społecznego oraz nabycie praktycznych umiejętności w opracowaniu dokumentów. Przybyłych bibliotekarzy powitał Edward Jaworski – Dyrektor WiMBP im. Z. Herberta.

W części pierwszej szkolenia prowadzonej przez p. Grażynę Kostkiewicz-Górską omówiono zasady gromadzenia dokumentów życia społecznego w bibliotekach różnego stopnia (powiatowe, gminne), podstawy prawne dotyczące gromadzenia DŻS, omówiono problematykę i specyfikę dokumentów, dokonano przeglądu form i rodzajów druków ulotnych najczęściej gromadzonych przez biblioteki publiczne, zostały również zaprezentowane najważniejsze zasady doboru i selekcji DŻS.

Część druga warsztatów prowadzona przez p. Magdalenę Matuszewską rozpoczęła się analizą zasad postępowania z drukami ulotnymi od momentu pozyskania do opracowania, omówiono także zasady pracy z drukami ulotnymi: gromadzenie, opracowanie w formacie MARC 21 i przechowywanie. Pokazano również poszczególne pola opisu w rekordzie bibliograficznym, poszczególne etapy i strefy opisu bibliograficznego dla różnych typów dokumentów tj. fotografii, folderu, zaproszenia, druków wyborczych. Na koniec zapoznano uczestników z bazą DŻS-ów w programie Prolib ukazując bazę zarówno od strony katalogującego jak i czytelnika. Zaprezentowane zostały eksponaty z kolekcji Dokumentów Życia Społecznego WiMBP w Gorzowie Wlkp., ukazując tym samym różnorodność i wieloaspektowości zbiorów.

W części trzeciej p. Marlena Rodziewicz, pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania, praktyk w zakresie tworzenia haseł, obszernie omówiła podstawową terminologię związaną z językiem haseł przedmiotowych, zasady tworzenia haseł dla dokumentów życia społecznego, rodzaje haseł, poszczególne elementy składowe oraz zasady budowy hasła przedmiotowego i opisu przedmiotowego dokumentu. Prezentacja poparta była wieloma przykładami, stąd też uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z metodyką tworzenia haseł przedmiotowych.  

Szkolenie zakończyło się zwiedzaniem Sekcji DŻS w WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz konsultacjami, podczas których uczestnicy mogli się podzielić swoimi doświadczeniami z pracą nad drukami ulotnymi.

Organizatorzy pragną zaznaczyć, że niniejszymi warsztatami zainicjowany został cykl szkoleń, na które serdecznie zapraszamy wszystkich bibliotekarzy.