Mini ogród-Maxi korzyść. Aranżacja ogrodu w betonowej przestrzeni patio bibliotecznego

03 kwietnia 2020 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zawarła umowę o darowiznę z programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO” organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, spośród których zaprosimy grupę 150 osób do udziału w warsztatach mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników. Cel główny projektu zakłada metamorfozę betonowej przestrzeni patio bibliotecznego w niewielki ogród i stworzenie przestrzeni edukacji ekologicznej dla odwiedzających go mieszkańców miasta.

Nasze działania skupią się wokół trzech obszarów:

* Zagospodarowania terenu patio poprzez utworzenie ogrodu kwiatowo – warzywnego, dzięki czemu uczestnicy projektu nauczą się, jak wykorzystywać niewielkie betonowe przestrzenie miejskie do zakładania ogrodów.

* Stworzenie przestrzeni edukacyjnej, na potrzeby prowadzenia szkoleń, czego efektem będzie większa świadomość ekologiczna uczestników projektu.

* Wyłonienie grupy wolontariuszy, którzy będą opiekować się ogrodem we współpracy z pracownikami biblioteki, dzięki czemu wzrośnie ich aktywność społeczna i zdobędą doświadczenie w prowadzeniu małego ogrodu.