Max Bahr – społecznik , obywatel przedsiębiorca. Wokół wspólnego dziedzictwa pogranicza.

9 sierpnia 2019 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zawarła umowę o dofinansowanie projektu z Euroregionem Pro Europa Viadrina.

W planowanym projekcie  będzie można doświadczyć bliskości tego, co historycznie jest dość odległe. Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy o wspólnej historii – przeszłości Gorzowa – a w konsekwencji zachęcenie do dialogu między Polakami i Niemcami, zwłaszcza zaś młodego pokolenia. Poprzez osobę Maxa Bahra chcemy pokazać, jak ważna jest zmiana perspektywy i promocja istotnych dla Polaków i Niemców wartości demokratycznych takich jak równość, wolność, odpowiedzialność i partycypacja. Tego, co jest istotą dobrej współpracy i co otwiera społeczeństwo na dialog.

Głównymi działaniami w ramach projektu będą:

  1. wydanie publikacji z tłumaczeniami na język polski oraz naukowym opracowaniem wystąpień, mów i pism Maxa Bahra.
  2. Warsztaty zapoznające z działalnością M. Bahra na terenie Gorzowa Wielkopolskiego – gra miejska i wycieczka śladami przedsiębiorcy.
  3. Polsko – niemieckie seminarium z udziałem prelegentów z Niemiec upamiętniające Maxa Bahra i jego myśl obywatelską z perspektywy historycznej i politycznej, a zarazem promocja istotnych wartości demokratycznych jak równość, wolność, odpowiedzialność i partycypacja. Uwypuklenie istoty dialogu i dobrej współpracy, otwieranie społeczności polsko-niemieckiej na dialog.