Legimi w Bibliotece – instrukcja i regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z DARMOWYCH KODÓW DOSTĘPU

DO PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH

W WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi udostępniania czytelnikom Wojewódzkiej
  i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (WiMBP) darmowych kodów dostępu do publikacji elektronicznych poprzez Serwis Legimi.
 1. Możliwość korzystania z dostępu do publikacji elektronicznych wynika z podpisania przez WiMBP umowy świadczenia płatnej usługi przez platformę Legimi.
 1. Aby uzyskać kod dostępu do Serwisu Legimi należy być zarejestrowanym czytelnikiem
  WiMBP, posiadać ważną kartę biblioteczną oraz aktywne, niezadłużone konto.
 1. Osoby, które nie są czytelnikami WiMBP, mogą zapisać się osobiście w Informatorium
  WiMBP w gmachu głównym przy ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich) lub w wybranej filii miejskiej na terenie miasta – lista adresów filii miejskich:

https://www.wimbp.gorzow.pl/kategoria/dzialy-wimbp/dzial-udostepniania-zbiorow/filie-
miejskie/
.

 1. Kod do Serwisu Legimi można otrzymać osobiście w Informatorium lub wysyłając e-maila
  na adres: .img@.img..img..img, jak też dzwoniąc na numer: 95 727 80 44.
  Należy podać numer karty bibliotecznej.
 1. Kody wydawane są począwszy od pierwszego dnia każdego miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wówczas od pierwszego dnia pracującego. Nie ma możliwości wcześniejszej telefonicznej „rezerwacji” kodu.
 1. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszenia. Dla jednego czytelnika przydzielony jest tylko jeden kod.
 1. Czytelnik nie może przekazywać kodu dostępu, loginu i hasła do konta osobom trzecim.
 2. Aby uzyskać dostęp do publikacji elektronicznych, należy założyć konto (bezpłatnie)
  w Serwisie Legimi, na stronie dedykowanej WiMBP: legimi.pl/wimbp_gorzow.
  W tym celu należy wprowadzić otrzymany kod, zapoznać się z treścią Regulaminu wypożyczeń, Regulaminem świadczenia usług, Regulaminem usług rozszerzających oraz Polityką prywatności i zaakceptować je. Następnie podać nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail, na który zostanie przesłany link do aktywowania konta.
 1. Po założeniu konta, czytelnik może pobrać darmową aplikację na wybrane przez siebie
  dwa urządzenia: tablet, smartfon, czytniki e-booków, oprócz czytnika Kindle lub komputer
  (system operacyjny Windows 8 i 10). Aplikacja dostępna jest na stronie Legimi: https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/ lub w App Store, Google Play.
 1. Każdy otrzymany kod w danym miesiącu ważny jest przez 30 dni, licząc od daty aktywowania go w tymże miesiącu (przykładowo: jeśli kod został pobrany w styczniu, aby zachować jego ważność należy aktywować go przed końcem stycznia), w przeciwnym razie jego ważność wygasa.
 1. Po wygaśnięciu ważności kodu, czytelnik może pobrać w Informatorium kod na kolejny miesiąc, pamiętając, że ich liczba jest ograniczona. Informację o dostępności kodów
  czytelnik uzyska w Informatorium – tel. 95 727 80 44, na stronie internetowej WiMBP wimbp.gorzow.pl oraz na jej facebookowym profilu.
 1. Niewykorzystanie pobranego kodu przez czytelnika skutkować będzie 3-miesięczną karencją.
 1. Czytelnik otrzymuje dostęp do publikacji elektronicznych na okres wskazany w umowie między Biblioteką a Legimi i dłuższy, o ile Biblioteka wykupi dostęp na kolejny okres.
 2. Czytelnik korzystający z Serwisu powinien korzystać z niego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z zasadami netykiety.
 3. W przypadku pytań, wątpliwości czy problemów z utworzeniem konta prosimy o kontakt
  z Informatorium, tel. 95 727 80 44.