04.01.2021

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH KODÓW DOSTĘPU DO PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH W WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 • Regulamin określa zasady korzystania z usługi udostępniania czytelnikom Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (WiMBP) darmowych kodów dostępu do publikacji elektronicznych poprzez Serwis Legimi.
 • Możliwość korzystania z dostępu do publikacji elektronicznych wynika z podpisania przez WiMBP umowy świadczenia płatnej usługi przez platformę Legimi.
 • Aby uzyskać kod dostępu do Serwisu Legimi należy być zarejestrowanym czytelnikiem WiMBP, posiadać ważną kartę biblioteczną oraz aktywne, niezadłużone konto.
 • Osoby, które nie są czytelnikami WiMBP, mogą zapisać się osobiście w Informatorium WiMBP w gmachu głównym przy ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich) lub w wybranej filii miejskiej na terenie miasta – lista adresów filii miejskich:
  https://www.wimbp.gorzow.pl/kategoria/dzialy-wimbp/dzial-udostepniania-zbiorow/filie-miejskie/.
 • Kod do Serwisu Legimi można otrzymać osobiście w Informatorium lub wysyłając e-maila na adres: .img@.img..img..img, jak też dzwoniąc na numer: 95 727 80 44.
  Należy podać numer karty bibliotecznej.
 • Kody wydawane są począwszy od pierwszego dnia każdego miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wówczas od pierwszego dnia pracującego. Nie ma możliwości wcześniejszej telefonicznej „rezerwacji” kodu.
 • Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszenia. Dla jednego czytelnika przydzielony jest tylko jeden kod.
 • Czytelnik nie może przekazywać kodu dostępu, loginu i hasła do konta osobom trzecim.
 • Aby uzyskać dostęp do publikacji elektronicznych, należy założyć konto (bezpłatnie) w Serwisie Legimi, na stronie dedykowanej WiMBP: www.legimi.pl/wimbp_gorzow. W tym celu należy wprowadzić otrzymany kod, zapoznać się z treścią Regulaminu wypożyczeń, Regulaminem świadczenia usług, Regulaminem usług rozszerzających oraz Polityką prywatności i zaakceptować je. Następnie podać nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail, na który zostanie przesłany link do aktywowania konta.
 • Po założeniu konta, czytelnik może pobrać darmową aplikację na wybrane przez siebie dwa urządzenia: tablet, smartfon, czytniki e-booków, oprócz czytnika Kindle lub komputer
  (system operacyjny Windows 8 i 10). Aplikacja dostępna jest na stronie Legimi: https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/ lub w App Store, Google Play.
 • Każdy otrzymany kod w danym miesiącu ważny jest przez 30 dni, licząc od daty aktywowania go w tymże miesiącu (przykładowo: jeśli kod został pobrany w styczniu, aby zachować jego ważność należy aktywować go przed końcem stycznia), w przeciwnym razie jego ważność wygasa.
 • Po wygaśnięciu ważności kodu, czytelnik może pobrać w Informatorium kod na kolejny miesiąc, pamiętając, że ich liczba jest ograniczona. Informację o dostępności kodów czytelnik uzyska w Informatorium – tel. 95 727 80 44, na stronie internetowej WiMBP www.wimbp.gorzow.pl oraz na jej facebookowym profilu.
 • Niewykorzystanie pobranego kodu przez czytelnika skutkować będzie 3-miesięczną karencją.
 • Czytelnik otrzymuje dostęp do publikacji elektronicznych na okres wskazany w umowie między Biblioteką a Legimi i dłuższy, o ile Biblioteka wykupi dostęp na kolejny okres.
 • Czytelnik korzystający z Serwisu powinien korzystać z niego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z zasadami netykiety.
 • W przypadku pytań, wątpliwości czy problemów z utworzeniem konta prosimy o kontakt z Informatorium, tel. 95 727 80 44.