Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem “Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu – Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła – “Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład dr. Zbigniewa Mieczkowskiego pt. „Sprawność i żeglowność rzeki Drawy poprzez wieki – flisactwo na ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład dr. hab. Marcelego Tureczka pt. „Historyczno-prawny aspekt strat wojennych na obszarze byłych niemieckich prowincji ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA –...

Wykład dr Katarzyny Taborskiej pt. „Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie” ; 27 lutego 2018 r. W ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Spotkanie z udziałem Izabeli Araszczuk, Bogusława Mykietowa i Henryka Stojanowskiego pt. “Pamięć kresowa na Ziemi ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład Walentego Kulika pt. “Rotmistrz Jarosław Suchorski. Bibliografia nietuzinkowa” ; 12 grudnia 2017 r. Gościem ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład Andrzeja Kirmiela pt. “Wielokulturowość Ziemi Międzyrzeckiej” ; 21 listopada 2017 r. Listopadowe spotkanie było ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr. Ernsta-Otto Denka pt. “Viadrus jako bóg rzeki Odry” ; 17 października 2017 r. ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Spotkanie pt. “Katedra gorzowska sercem miasta i diecezji” ; 19 września 2017 r. Tematem, pierwszego ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr hab. Dariusza Rymara, dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp., pt. "Gorzów miasto średniej ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład Krzysztofa Sochy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn, pt. „Siedziba biskupów lubuskich w Górzycy" ; 23 ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr hab. Marcelego Tureczka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, pt. „Najstarsze inskrypcje Sulęcina i okolic” połączony ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład Agnieszki Dębskiej: „Krajobraz kulturowy miasta Gorzowa Wielkopolskiego – klasyfikacja i kategoryzacja gorzowskich zabytków” ; ...

Nowa Marchia