Gdzie ty mieszkasz? – między swemi – Czytanie na ekranie

Spotkanie w Oddziale dla Osób Specjalnej Troski w WiMBP w Gorzowie Wlkp.

6 lutego 2018 r., w Ośrodku Biblioterapeutycznym odbyło się głośne czytanie dwóch polskich legend o smokach: o Bazyliszku i o Smoku Wawelskim. Uczestnikami spotkania były dzieci z Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem. Było to kolejne spotkanie w ramach działań związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Legendy, przekazywane zazwyczaj w formie ustnej na długo przed utrwaleniem na piśmie, są pierwszym elementem folkloru i tradycji, z którym spotykamy się jeszcze jako dzieci. To właśnie one przybliżały nam historię naszego narodu, uczyły nas co jest dobre, a co złe. W życiu dziecka od najmłodszych lat obecne są baśnie i legendy. W roku jubileuszowym Polski niepodległej, warto przypominać o naszych tradycjach. Na zakończenie każdy z uczestników wykonał smoka z kolorowego papieru.