Ciocia Jadzia – wakacje w Filii nr 4

Drugi dzień zajęć w Komnacie Ducha Bajducha z przygodami „Ciocia Jadzia na wsi”. Dzieci po przeczytaniu fragmentu książki poznały życie, zwyczaje i obrzędy wiejskie. Wspólnie wykonały dwie makiety, na których umieściły zwierzęta domowe i ogródek wiejski.