ZESZYTY NAUKOWE NR 1

Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, Zeszyty Naukowe Nr 1 wydawane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. Pismo naukowe publikujące na swych łamach teksty wykładów wygłaszanych podczas sesji naukowych pod tym samym tytułem. Pierwszy numer ukazał się w lipcu 2004 r. Zawiera materiały z dziewięciu sesji naukowych, które odbywały się od kwietnia 2003 r. do marca 2004 r.:

okładka – zeszyty naukowe nr 1.jpg

zeszyt_1.pdf 

 

Edward Rymar: Nowa Marchia – kraina zapomniana? Stan badań nad średniowieczem.

Kazimierz Korpowski: Zasiedlenie Ziemi Gorzowskiej po 1945 roku.

Aleksander Ali Miśkiewicz: Tatarzy Ziem Zachodnich.

Mirosław Pecuch: Przesiedleńcy w ramach akcji “Wisła” na Ziemi Lubuskiej.

Jerzy Zysnarski: Dzielnica landsberskich Żydów.

Maciej Dudziak: Od oswajania krajobrazu kulturowego do kreowania nowej tożsamości kulturowej.

Zbigniew Czarnuch: Polsko – niemiecka przeszłość postrzegana przez pryzmat historii rodzin i małych ojczyzn jako płaszczyzna przezwyciężania uprzedzeń zrodzonych przez dzieje stosunków międzypaństwowych.

Piotr Krzyżanowski, Grażyna Pytlak: Wpływ akcji osiedleńczej na kulturę Romów.

Jerzy Sygnecki: Sytuacja społeczno-polityczna w Gorzowie Wlkp. w latach 1918-1945.

 

Zeszyty Naukowe redaguje zespół w składzie: Edward Jaworski- redaktor naczelny, Grażyna Kostkiewicz-Górska – sekretarz redakcji, Renata Ochwat – korekta tekstu, Danuta Zielińska – korekta bibliograficzna, Sebastian Wróblewski – opracowanie komputerowe