Adam Asnyk – filozof i poeta

15 września 2023 r. w Filii nr 8 odbyło się spotkanie literackie „Adam Asnyk i jego poezja” zorganizowane z okazji 185. rocznicy urodzin poety. Spotkanie poprowadziła pani Krystyna Jarosz przedstawiając sylwetkę poety jako działacza patriotycznego, publicysty, autora wierszy i dramatów, który ze względu na wykształcenie i problematykę swoich utworów zyskał miano “poety-filozofa”. Za życia składano Asnykowi hołdy jako najwybitniejszemu poecie nurtu pozytywistycznego, chociaż jego twórczość oscylowała pomiędzy problematyką charakterystyczną dla tradycji romantycznej, a nowymi ideami filozoficznymi i społecznymi. Z tego też powodu historycy literatury określają go jako twórcę drugiego pokolenia romantyków.

Właśnie tę romantyczną naturę poety odkrywaliśmy w prezentowanych podczas spotkania utworach, słuchając m.in. wierszy: „Bławatek”, „Jednego serca”, „Karmelkowy wiersz”, „Między nami nic nie było”, „Róża”, „Ta łza”, „Limba”.

Pozostając w lirycznym nastroju wysłuchaliśmy również utworu „Jednego serca” w wykonaniu Czesława Niemena.

Dziękujemy pani Krystynie Jarosz oraz innym uczestniczkom spotkania za piękne interpretacje wierszy, a wszystkim zebranym za udział w zorganizowanym wydarzeniu i nieustającą chęć do obcowania z poezją wciąż  poruszającą serca.

Anna Jamroz-Fleischer